§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest Suerte Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ostrobramskiej 38b, 04-193 Warszawa, NIP 113 288 00 85, REGON 147399465, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519813. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Interpretacja terminów użytych w niniejszej Polityce Prywatności została opisana w Regulaminie sklepu dostępnym pod tym adresem.
 3. Dla lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”, „Administrator” - „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy między innymi bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzach na stronach SnowShop.pl , BikeSalon.pl oraz SurfShop.pl traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Jeżeli posiadasz konto w naszym Sklepie, to przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres itp.
 2. Usługodawca jest także administratorem danych osobowych osób zapisanych na newsletter. O ile klient wyraził zgodę na zapis do newslettera, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów wybranych sklepów SnowShop/BikeSalon/SurfShop. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez kliknięcie adresu wypisującego z listy w dowolnym mailu marketingowym lub po napisaniu na adres e-mail: iodo@suertegroup.pl.
 3. W sprawach związanych z danymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@suertegroup.pl.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych;
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu BikeSalon.pl oraz udostępnienia możliwości składania zamówień w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. dostawca internetowej platformy handlowej – Suerte Group Sp. z o.o.,
  2. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portali SnowShop.pl, SurfShop.pl i BikeSalon.pl, a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
  3. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  4. Google LLC - podmiot świadczący usługi z zakresu analizy i marketingu,
  5. Meta Platforms Ireland LTD - podmiot świadczący usługi z zakresu analizy i marketingu,
  6. PayPro S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line,
  7. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A – podmiot świadczący usługi płatności on-line,
  8. PKO BP S.A. – podmiot świadczący usługę leasingu,
  9. Santander Consumer Bank S.A. - podmiot świadczący usługę zakupów ratalnych,
  10. Credit Agricole Bank Polska S.A. - podmiot świadczący usługę zakupów ratalnych,
  11. Ceneo Sp. z o.o. - podmiot świadczący usługę zaufanych opinii,
  12. Trusted Shops GmbH - podmiot świadczący usługę ubezpieczenia zamówienia oraz opinii.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 9. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 10. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Dane osobowe przekazywane do Ceneo Sp. z o.o. - podmiotu świadczącego usługę zaufanych opinii, przekazywane są za uprzednią zgodą użytkownika. Zgodę na przetwarzanie danych można w dowolnym momencie cofnąć kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@suertegroup.pl lub kontaktując się bezpośrednio ze spółką Ceneo pod adresem: kontakt@ceneo.pl.
 12. Po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych nie będziemy przetwarzać Twoich danych. Wyjątek stanowią: trwające dochodzenie ewentualnych roszczeń przed sądem oraz sytuacje, w których przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 13. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. organom ścigania.
 14. Usunięcie danych osobowych następuje na skutek usunięcia konta użytkownika, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usunąć konto użytkownika oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych można kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@suertegroup.pl.
 15. Wdrożone szyfrowanie danych oraz wewnętrzne środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych minimalizują możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych.
 16. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Administratora Danych oraz przetwarzających, z którymi ściśle współpracujemy.
 17. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu na podstawie kodu pocztowego, płci, kliknięć w produkty na stronie, w banery i ikony na stronie, w banery umieszczone w mailach, przewijania strony oraz decyzji podejmowanych na stronie w celu dopasowania oferty oraz skierowania odpowiednich newsletterów.

§ 3 PLIKI COOKIES

 1. Witryny SnowShop.pl, BikeSalon.pl oraz SurfShop.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych wyłącznie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone dane dotyczą adresu IP, wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego, języka, lokalizacji, dostawcy internetu, informacji o dacie i czasie oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą nam do sprawdzania i monitorowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, by usprawniać funkcjonowanie serwisów, zapewniając bezproblemową i bardziej efektywną nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane jest za pomocą narzędzia Google Analitics, rejestrującego zachowanie użytkowników na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkowników, dzięki czemu dopasowuje nasze witryny do Twoich potrzeb. Pliki te zapamiętują Twoje preferencje oraz umożliwiają dopasowanie wyświetlanych na Twoich urządzeniach reklam. Stosujemy pliki cookies, by gwarantować najwyższy standard wygody naszych serwisów, a zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie wewnątrz firmy Suerte Group Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów, np. uwierzytelniające, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
  2. pliki cookies pozwalające zachować bezpieczeństwo, wykorzystywane w celu wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  3. „wydajnościowe” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron składających się na nasze witryny;
  4. „funkcjonalne” zapamiętujące wybrane przez Użytkownika ustawienia;
  5. „reklamowe” umożliwiające dostarczanie dostosowanych do zainteresowań treści reklamowych.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub dostosować opcje gromadzenia cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Na następującej stronie znajduje się instrukcja zarządzania plikami cookies: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbieramy jedynie w miejscach, w których Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę podczas wypełniania formularza. Dane te wykorzystujemy i zachowujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania ich celu.

Politykę Prywatności dla sklepów SnowShop.pl, BikeSalon.pl oraz SurfShop.pl obowiązującą w czasie 01.04.2018 - 21.02.2023 r. znajdziesz pod tym adresem.

˄

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nagłówek

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij